Latvijas Republikas Prokuratūra

 

Dura lex, sed lex!

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Publicēts 26/05/2017

Par Aizkraukles rajona prokuratūras prokurores atlaišanu no prokurora amata

Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers 2017. gada 25. maijā, pamatojoties uz Prokuratūras likuma 40. panta pirmās daļas 1. punktu, 37. panta pirmās daļas 1. punktu un 33. panta pirmās daļas 5. punktu, izdevis pavēli par Aizkraukles rajona prokuratūras prokurores Diānas Bebres-Kondrātes atlaišanu no prokurora amata ar 2017. gada 26. maiju.

Lasīt vairāk
Publicēts 26/05/2017

Aizvadīta Rīgas apgabaltiesas rīkotā diskusija “Kā stiprināt tiesu sistēmu Latvijā, mediju loma tajā”

2017. gada 25. maijā Rīgas apgabaltiesa rīkoja apaļā galda diskusiju par to, kā veidot veiksmīgu tiesas un tiesu sistēmai piederīgo personu komunikāciju publiskajā telpā.

Lasīt vairāk
Publicēts 26/05/2017

Prokuratūra tiesai nodevusi krimināllietu par vairāku zādzību izdarīšanu un noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanu

2017. gada maija sākumā Vidzemes tiesas apgabala prokuratūras prokurors tiesai nodevis krimināllietu par sveša maksāšanas līdzekļa nozagšanu un tā nelikumīgu izmantošanu, svešu metāllūžņu nozagšanu, kā arī par noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu legalizēšanu.

Lasīt vairāk

INFORMĀCIJA