Latvijas Republikas Prokuratūra

Vakances

drukāt

Izsludināta pieteikšanās prokurora amatam

Prokuratūra aicina pieteikties personas, kurām interesē darbs rajona (pilsētas) prokuratūras prokurora amatā.

Pretendenta pieteikums, kas aizpildīts uz veidlapas (pieejama šeit) jāiesniedz Ģenerālprokuratūrā (Kalpaka bulv.6, Rīgā) līdz 2020.gada 4.augustam .

Dokumentu pieņemšana no prokurora amata pretendentiem, kuri iesniedz lūgumu par viņu atbrīvošanu no vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījuma kārtošanas, notiks 2020.gada 3.augustā (no plkst.10.00-12.00) un 4.augustā (no plkst.14.00-16.00) Ģenerālprokuratūrā (Kalpaka bulv.6, Rīgā). Dokumentus pieņems Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Prokuroru personāla un profesionālās izaugsmes nodaļas virsprokurora norīkotie prokurori.

Vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījuma pirmā kārta notiks 2020.gada 12.augustā plkst.11:00 Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel, Riga   konferenču telpā Alfa (Elizabetes iela 55, Rīgā).

Prokurora amata kandidātu atlases procesa ietvaros plānots prioritāri komplektēt rajona (pilsētas) prokurora amata vakances Daugavpils, Valkas, Madonas un Liepājas prokuratūrās, kā arī citās – pēc nepieciešamības.

Prokuratūras normatīvie akti (Prokurora amata kandidātu atlases nolikums un Prokurora amata kandidātu stažēšanās un kvalifikācijas pārbaudes nolikums), ar kuriem nepieciešams iepazīties pretendentam uz prokurora amata kandidāta statusu, kā arī zināšanu pārbaudījuma otrās kārtas jautājumi pieejami Latvijas Republikas Prokuratūras mājaslapā (skatīt šeit).

Tālruņi uzziņām –  67044509, 67044510.

Atlases procesā tiek veikta personas datu apstrāde saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Informācija, kas sniedzama prokurora amata kandidātiem par personas datu apstrādi, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas  13. un 14.pantu, pieejama prokuratūras mājaslapā (skatīt šeit).

Personas datu apstrādes pārzinis: Latvijas Republikas prokuratūra, Kalpaka bulv. 6, Rīga, LV-1050.

Papildus informāciju par Jūsu datu apstrādi Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi Iveta.Mihailina@lrp.gov.lv.

 

Projektu koordinators

(apmācību jomā)

darbā uz pilnu slodzi

Galvenie amata pienākumi:

 • Prokuroru apmācību projektu izstrāde un koordinēšana, projektu dokumentēšana;
 • Termiņu, resursu un izmaksu ievērošanas nodrošināšana atbilstoši projektu nosacījumiem;
 • Prokuroru apmācību pasākumu norises plānošana un koordinēšana;
 • Informācijas ievade un uzturēšana datu bāzēs par apmācības pasākumiem;
 • Apmācību pasākumu dalībnieku uzskaite un darbs apmācību rezultātu izvērtēšanā;
 • Ikdienas komunikācija ar starptautisku projektu partneriem, tai skaitā darba braucieni uz ārvalstīm.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātņu, ekonomikas zinātņu vai projektu vadības (vai līdzīgā) jomā;
 • Angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;
 • Datorprasmes laba lietotāja līmenī;
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze apmācību koordinēšanā;
 • Labas komunikācijas un organizēšanas prasmes;
 • Mērķtiecīga personība ar augstu atbildības sajūtu;
 • Spēja strādāt ātri un operatīvi gan patstāvīgi, gan komandā, prasme racionāli organizēt savu darbu.

 

Darba vieta – Rīgā, Kalpaka bulvārī 6

Mēnešalga 1423,- euro (Bruto)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši

Interesentus/-es lūdzu sūtīt motivētu pieteikuma vēstuli un dzīves aprakstu (CV) līdz 2020.gada 9.augustam uz e-pastu prokpersnod@lrp.gov.lv, tālrunis uzziņām: +37129804314

Atlases procesā tiek veikta personas datu apstrāde saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK.

Personas datu apstrādes pārzinis: Latvijas Republikas prokuratūra, Kalpaka bulv. 6, Rīga, LV-1050.

Papildus informāciju par Jūsu datu apstrādi Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi Iveta.Mihailina@lrp.gov.lv.

Atpakaļ

INFORMĀCIJA