Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

 • 100%
 • 150%
 • 200%

Kontrasts

Vakances

drukāt

Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departaments
aicina darbā

STRATĒĢISKO ANALĪTIĶI
darbā uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt prokuratūras darbības izpēti, analizēt to, identificēt problēmas, gatavot pārskatus;
 • Noteikt prokuratūras darbības stratēģiskos mērķus, realizācijas metodes, pārraudzīt to izpildi, plānot to attīstību;
 • Izstrādāt  prokuratūras darbības ilgtermiņa stratēģiju, koordinēt tās ieviešanu un  aktualizēšanu saskaņā ar vadības nostādnēm;
 • Izstrādāt anti-korupcijas, integritātes veicināšanas un interešu konflikta novēršanas stratēģiju un koordinēt tās piemērošanu;
 • Izstrādāt un koordinēt starpinstitūciju un ārvalstu rekomendācijās ietverto prokuratūras uzdevumu izpildes plānu;
 • Izstrādāt prokuratūras struktūrvienību (nozaru) darbības stratēģijas, definēt to attīstībai nepieciešamos pasākumus un kontrolēt to izpildi;
 • Gatavot stratēģiju un citu plānošanas dokumentu ieviešanai nepieciešamos normatīvos aktus, pārraudzīt un  kontrolēt to izpildi;
 • Sadarboties ar tiesībaizsardzības iestāžu attiecīgās jomas speciālistiem;
 • Apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju par situāciju valstī tiesībaizsardzības jomā.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Augstākā izglītība tiesību, vadības vai politikas zinātnēs;
 • Iepriekšējā pieredze iestādes politikas un darbības stratēģijas izstrādē;
 • Ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze valsts iestādē;
 • Teicamas datorprasmes;
 • Labas komunikācijas spējas un spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā;
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte

 

Darba vieta – Kalpaka bulvāris 6, Rīgā
Mēnešalga – 2100,- euro (bruto)
Darba līgums – uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku uz 3 mēnešiem


Interesentus/-es lūdzam sūtīt motivētu pieteikuma vēstuli un dzīves aprakstu (CV) līdz 2021.gada 8.aprīlim uz e-pastu personals@lrp.gov.lv
Iesniedzot pieteikumu, lūdzu norādiet savu e-pastu. Ar amata pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām sazināsimies pa e-pastu 5 darba dienu laikā pēc sludinājuma termiņa beigām.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu Latvijas Republikas prokuratūra informē, ka:
1.Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa atlases norisi;
2.Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas prokuratūra, kontaktinformācija: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi datudrosiba@lrp.gov.lv.

 

 
 
 
Informācija par Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurora amata vakancēm
 
Atbilstoši Prokuratūras likuma 34.panta trešajā daļā noteiktajam Latvijas Republikas prokuratūra informē,
ka plāno aizpildīt divas prokurora amata vakances Rīgas tiesas apgabala prokuratūrā.
 
Personas, kuras atbilst Prokuratūras likuma 34.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām un vēlas pretendēt uz šo amatu,
tiek aicinātas nosūtīt pieteikuma vēstuli Personāla nodaļai līdz 2021.gada 25.martam.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA