Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 04/03/2021

Pieejams ģenerālprokurora ziņojums par 2020. gadā paveikto un 2021. gada darbības prioritātēm

Ikgadējā ziņojumā tiek norādīts iepriekšējā gadā prokuratūrā paveiktais un nākamā gada darbības prioritātes, tajā skaitā ņemot vērā aktuālo Valsts kontroles revīzijas ziņojumā par prokuratūras darbības uzlabojumiem, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) salīdzinošajā pētījumā par prokuratūras darbību secināto.

Kā liecina statistika, kopš 2014. gada valstī turpinās reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaita samazinājums. Līdz ar to samazinās arī uzsākto kriminālprocesu skaits. 2020. gadā kopumā uzsākti 36 756 kriminālprocesi, kurus prokurori pieņēmuši uzraudzībā un kuros tiek izmeklēti 38 767 noziedzīgi nodarījumi.

2020. gadā prokuratūras struktūrvienības kopumā lietvedībā pieņēmušas 12 734 kriminālprocesus, tajā skaitā no izmeklēšanas iestādēm kriminālvajāšanas uzsākšanai saņemtos 8870 kriminālprocesus un atjaunotos 799 agrāk apturētos vai izbeigtos kriminālprocesus.

Jāatzīmē, ka 2020. gadā turpina samazināties kriminālprocesu skaits, kuri nodoti atpakaļ izmeklēšanas iestādēm izmeklēšanas turpināšanai. 2020. gadā izmeklēšanas iestādēm atgriezts 91 kriminālprocess, savukārt 2019. gadā – 136, bet 2018. gadā – 153. Tāpat turpina samazināties kriminālprocesu skaits, kuros atteikta kriminālvajāšana un kriminālprocess izbeigts. 2020. gadā šādu gadījumu skaits – 113, savukārt 2019. gadā – 138, bet 2018. gadā – 166.

Kriminālprocesu, kuri saņemti kriminālvajāšanai 2020. gadā, skaita samazinājums skaidrojams ar reģistrēto noziedzīgo nodarījumu (it īpaši kriminālpārkāpumu un mazāk smagu noziegumu) skaita samazinājumu, gan ar citiem objektīviem apstākļiem, piemēram, izmeklēšanas iestādēs rūpīgāk izsvērts kriminālprocesa uzsākšanas pamats, aktīvāk tiek izmantots procesuālās ekonomijas instruments situācijās, kad ar noziedzīgu nodarījumu radītais mantiskais zaudējums ir maznozīmīgs, jo būtiski pieaudzis gadījumu skats, kad ar prokurora piekrišanu atteikts uzsākt kriminālprocesu par maznozīmīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, kā arī  Covid–19 pandēmijas ietekmi uz savlaicīgu nepieciešamo procesuālo un izmeklēšanas darbību veikšanu.

Pārskata periodā tiesai kopā nodotas 9019 apsūdzētās personas (tajā skaitā 479 nepilngadīgas personas) par 14 158 noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.

 

Ar pilno ģenerālprokurora ziņojumu iespējams iepazīties šeit.

 

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

 

Atpakaļ