Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 01/04/2021

Apgabaltiesa apmierina prokuratūras iesniegto apelācijas protestu un atceļ pirmās instances tiesas spriedumu daļā par personas sodīšanu

2021.gada 30.martā Rīgas apgabaltiesa apmierināja Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras virsprokurores protestu, atceļot pirmās instances tiesas spriedumu daļā par personas nosacītu notiesāšanu.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu viena persona tika atzīta par vainīgu vairāku noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēti Krimināllikuma 177.panta trešajā daļā, Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā, kā arī Krimināllikuma 180.panta pirmajā daļā, Krimināllikuma 275.panta otrajā daļā, Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā, izdarīšanā un sodīta ar brīvības atņemšanu uz četriem gadiem un sešiem mēnešiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu brīvības atņemšanas sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz pieciem gadiem.

Ar minēto spriedumu tika apmierināta Valsts ieņēmumu dienesta pieteiktā kaitējuma kompensācija par mantisko zaudējumu 21 193,08 eiro apmērā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pieteiktā kaitējuma kompensācija par mantisko zaudējumu 16 538,99 eiro apmērā, kas piedzītas no apsūdzētā par labu valstij.

Par šo spriedumu prokuratūra iesniedza protestu par nepamatotu Krimināllikuma 55.panta nosacījumu piemērošanu.

Rīgas apgabaltiesa atzina virsprokurores iesniegto apelācijas protestu par pamatotu un atcēla pirmās instances tiesas spriedumu daļā par personas sodīšanu, piemērojot Krimināllikuma 55.pantu. Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums ir atstāts negrozīts.

Spriedums vēl pārsūdzams kasācijas kārtībā.

 

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67044586, 27008423
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA