Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 16/03/2021

Par projekta “Tieslietu speciālistu kompetences uzlabošana ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanas uzsākšanā Baltijas valstīs” īstenošanu

Eiropas savienības karogs un ģērboņi

Lietuvas Republikas Ģenerālprokuratūra sadarbībā ar projekta partneriem – Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru un Igaunijas Republikas Ģenerālprokuratūru – vada Eiropas Komisijas projektu “Tieslietu speciālistu kompetences uzlabošana ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanas uzsākšanā Baltijas valstīs” (projektu konkurss JUST-JTRA-EJTR-AG-2019).

Projekta mērķis ir stiprināt sadarbību un speciālistu kompetenci Baltijas valstīs (Lietuvā, Latvijā un Igaunijā) ekonomisko un finanšu noziegumu (turpmāk - EFN), kas tieši vai netieši skar ES finanšu intereses, izmeklēšanas un kriminālvajāšanas jomā.

Mērķi:
-    efektīva EFN izmeklēšana un kriminālvajāšana;
-    kriminālprocesa EFN jomā efektivitāte un kvalitāte;
-    Baltijas valstu sadarbības stiprināšana pirmstiesas izmeklēšanas un kriminālvajāšanas stadijās.

Mērķauditorija – prokurori un prokuroru palīgi, izmeklētāji (tostarp finanšu izlūkošanas struktūrās), tiesneši, valstu nodokļu un audita iestāžu pārstāvji.

Plānotās darbības:
-    starptautiskas konferences par labo praksi EFN izmeklēšanā un kriminālvajāšanā Eiropas Savienībā un citās šajā jomā vadošās valstīs :
2021. gada 31. marts – Eiropas finanšu interešu aizsardzība
2021. gada 14. aprīlis – Noziedzīg iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršana
2021. gada 28. aprīlis – Līdzekļu atgūšana (Līdzekļu atguves un pārvaldības dienesti )
2021. gada 12. maijs – Rīki finanšu noziegumu atklāšanai;
-    starpvalstu sanāksmes un vizītes ar mērķi uzlabot Baltijas valstu savstarpēju sadarbību, Baltijas valstu un citu ES valstu sadarbību, kā arī uzlabot EFN pirmstiesas izmeklēšanas un kriminālvajāšanas metodes atbilstoši labajai praksei ES un citās valstīs;
-    rokasgrāmatas un mācību materiālu izstrāde;
-     praktiskas ievirzes starpvalstu mācību aktivitātes ar mērķi stiprināt EFN izmeklēšanas un kriminālvajāšanas kompetences;
-    mācību materiālu tulkošana un pielāgošana attiecīgajām valstīm;
-    juridiskās svešvalodas apmācība ar mērķi stiprināt prokuroru un prokuroru palīgu, kas specializējas EFN izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, valodu prasmes.

Projekta noslēgums – 2023. gada februāris.

Projekta vadības grupa:

Lietuvas Republikas Ģenerālprokuratūra. Kriminālvajāšanas departamenta virsprokurora vietnieks, projekta vadītājs Zenons Buroks zenonas.burokas@prokuraturos.lt

Lietuvas Republikas Ģenerālprokuratūra. Kriminālvajāšanas departamenta prokurors, Lietuvas darba grupas vadītājs Vitauts Kukaitis vytautas.kukaitis@prokuraturos.lt

Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra. Prokurors, Latvijas darba grupas vadītājs Igors Gerasimins igors.gerasimins@lrp.gov.lv

Igaunijas Republikas Ģenerālprokuratūra. Prokuratūras departamenta prokurore, Igaunijas darba grupas vadītāja Sigrida Nurma sigrid.nurm@prokuratuur.ee

 

Informācija tiks papildināta

Līdzekļu atguves dienesti Padomes 2007. gada 6. decembra Lēmuma 2007/845/TI attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā izpratnē

 

Atpakaļ