Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 22/06/2021

Par neizpaužamu ziņu izpaušanu panāk vienošanos par sodu 12 000 EUR apmērā

Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrā (turpmāk – NNVIDIP) 2021. gada 2. jūnijā no Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk  VID) Iekšējās drošības pārvaldes tika saņemts 2021.gada 17. janvārī uzsāktais kriminālprocess ar ierosinājumu uzsākt kriminālvajāšanu pret bijušo VID amatpersonu par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kas paredzēti Krimināllikuma 329. pantā.
NNVIDIP prokurors 2021. gada 10. jūnijā minēto personu sauca pie kriminālatbildības par piecu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kas paredzēti Krimināllikuma 329. pantā. Saskaņā ar apsūdzību persona, būdama VID amatpersona, sistemātiski vairāku gadu garumā no VID iekšējām un VID lietošanā esošajām datubāzēm ieguva neizpaužamas ziņas, kas ir ierobežotas pieejamības informācija, bet kas nav valsts noslēpums, un izpauda minētās ziņas izmeklēšanā noskaidrotai fiziskai personai.
Apsūdzētā persona pilnībā piekrita tai inkriminēto noziedzīgo nodarījumu apjomam, juridiskai kvalifikācijai, pilnībā atzina savu vainu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un nožēloja izdarīto.
NNVIDIP prokurors 2021. gada 21. jūnijā ar apsūdzēto personu noslēdza vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, kur prokurors lūgs tiesu apsūdzēto personu atzīt par vainīgu piecu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti Krimināllikuma 329. pantā, un noteikt galīgo sodu – naudas sodu divdesmit četru minimālo mēnešalgu apmērā, t.i., 12 000 EUR apmērā.
Krimināllieta vienošanās apstiprināšanai nosūtīta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.

 

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA