Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 03/03/2021

Neiecietības mazināšanai sabiedrībā Latvijā uzsāk darbu projekta CALDER komanda

                            

Ar mērķi novērst un apkarot rasisma, ksenofobijas un cita veida diskrimināciju Latvijā, pētnieki sadarbībā ar tiesību normu piemērotājiem uzsākuši darbu pie starptautiskā projekta CALDER īstenošanas. Projekts tiek īstenots sadarbojoties Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultātei, Sabiedrības integrācijas fondam, Tiesu administrācijai, Valsts policijai un Prokuratūrai.

“Pandēmija ievērojami ir paplašinājusi darba lauku neiecietības jautājuma pētniekiem. Ja līdz šim par neiecietību un naida runu varējām lielākoties runāt gadījumos, kad tie vērsti uz kādu noteiktu pazīmi, piemēram, uz rasi, uz etnisko, uz seksuālo vai citu piederību, līdz ar pandēmiju ar naidīgiem komentāriem būs saskāries gandrīz ikviens, piemēram, sociālos tīklos paužot viedokļus par vīrusu, vakcīnām un citiem ar to saistītiem jautājumiem. Jaunuzsāktais projekts ir svarīgs, lai kļūstam par iecietīgāku sabiedrību, tādējādi paaugstinot dzīves kvalitāti visai sabiedrībai kopumā,” uzsver projekta CALDER zinātniskā vadītāja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore Dr. iur. Kristīne Dupate, uzrunājot projekta īstenošanā iesaistītos dalībniekus no partnerorganizācijām projekta uzsākšanas sanāksmē. Savukārt Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta direktors Dr. iur. Vadims Mantrovs norādīja, ka projekta nozīmību iezīmē divi aspekti. Pirmkārt, tā ir iespēja tuvoties saliedētākai sabiedrībai, mazinot neiecietības izpausmes tajā, un, otrkārt, projekts ļauj sadarboties akadēmiskajai videi ar tiesību normu piemērotājiem, mijiedarbojoties pētniecībai ar praksi.

Projekta ietvaros iecerēts izvērtēt pašreizējā tiesiskā regulējuma par naida noziegumiem un naida runu atbilstību starptautiskajām saistībām, izstrādāt uz vajadzībām balstītu apmācību programmu un īstenot apmācību ciklu, lai paaugstinātu policijas un prokuratūras darbinieku un tiesnešu rīcībspēju efektīvi identificēt naida noziegumus un naida runu un saukt par to pie atbildības.

2021. gada janvārī Latvijas Universitāte parakstīja līgumu ar Eiropas Komisiju par projekta “Capacity building and awareness rising to prevent and counter intolerance in Latvia — CALDER” (Kapacitātes veidošana un izpratnes paaugstināšana neiecietības novēršanai un apkarošanai Latvijā – CALDER”) īstenošanu. Projekta aktivitātes ir vērstas uz rasisma, ksenofobijas un cita veida diskriminācijas novēršanu un apkarošanu. Projekta ilgums ir 24 mēneši un kopējais finansējums 171,943.65 EUR, no kuriem Eiropas Komisija sedz 80% jeb 137,554.91 EUR.  Eiropas Komisijas Līguma Nr. 963736-CALDER-REC-AG-2020/REC-RRAC-RACI-AG-2020/LU, LU reģistrācijas Nr. ZD2021/21118.

Una Rēķe
Latvijas Republikas Prokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.:67044586
Mob.tālr.:27008423
E-pasts:Una.Reke@lrp.gov.lv

 

Atpakaļ