Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 11/03/2021

Apmierina virsprokurora protestu lietā, kur apstiprināti maksātnespējīgās fiziskās personas saistību dzēšanas plāna grozījumi

Senāta Civillietu departaments 2021. gada 3. martā paplašinātā – 15 senatoru sastāvā –, izskatot Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu, atcēla Rīgas rajona tiesas lēmumu, ar kuru apstiprināti maksātnespējīgās fiziskās personas saistību dzēšanas plāna grozījumi.

Izskatāmajā lietā ar tiesas lēmumu bija apstiprināta fiziskās personas bankrota procedūras pabeigšana, pasludināta saistību dzēšanas procedūra un apstiprināts saistību dzēšanas plāns. Samazinoties ienākumiem, parādnieks iesniedza tiesai pieteikumu apstiprināt saistību dzēšanas plāna grozījumus, paredzot pagarināt tā izpildes termiņu par sešiem mēnešiem, vienlaikus samazinot ik mēnesi kreditoriem novirzāmo maksājumu summu uz 125 euro mēnesī.

Senāts atkāpās no 2020. gada 2. jūlija lēmumā lietā Nr.SPC – 14/2020 un 2020. gada 14. oktobra lēmumā lietā SPC – 13/2020 ietvertā Maksātnespējas likuma 155. panta tulkojuma, uz kuru norādījis protesta iesniedzējs, un atzina, ka Maksātnespējas likuma tiesību normas, tajā skaitā 155. pantu, likumdevējs veidojis, ņemot vērā maksātnespējas procesa mērķus, samērodams kreditora un parādnieka tiesības. Maksātnespējas likuma 155. panta tiesību normas ir paredzētas, lai noteiktu saistību dzēšanas plāna termiņu, nevis lai noteiktu to parādnieka ienākumu daļu, kuru ir tiesības saņemt kreditoram. Lai kreditors saņemtu atlīdzību, ja pastāv apjomīgas parādsaistības un nelieli ienākumi, likumdevējs ir paredzējis piemērot Maksātnespējas likuma 155. panta ceturto daļu.

Vienlaikus Senāts atzina, ka ienākumu paturēšana maksātnespējas procesā paredzēta vienīgi ar mērķi parādnieka un viņa apgādībā esošo personu uzturēšanas izmaksu segšanai. Likumdevējs nav pieļāvis parādnieka pilnīgu rīcības brīvību ar ienākumiem, bet gan paredzējis iespēju segt uzturēšanas izmaksas, atlikušos ienākumus novirzot kreditoru prasījumu segšanai. Konkrētajā gadījumā tiesa, grozot saistību dzēšanas plānu, atstājusi bez ievērības, ka parādnieka saistību dzēšanas plāna grozījumos nav norādes, kādiem mērķiem paredzēti uzturēšanas izdevumi, proti, summa, kas paliek parādnieka rīcībā un no kuras netiek segti kreditoru prasījumi. Tāpat nav iesniegti pierādījumi tam, ka šādi izdevumi objektīvi ir nepieciešami.

Līdz ar to Senāts Rīgas rajona tiesas lēmumu atcēla un nodeva jautājumu par saistību dzēšanas plāna grozījumiem jaunai izskatīšanai.

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ