Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 29/06/2021

Apmierina virsprokurora protestu fiziskās personas maksātnespējas procesa lietā

Senāts 2021. gada 17.jūnijā apmierināja Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu  par lēmumu, ar kuru noraidīts fiziskās personas maksātnespējas procesa administratora pieteikums par kādas fiziskās personas bankrota procedūras pabeigšanu, saistību dzēšanas procedūras nepiemērošanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu.

Ar Zemgales rajona tiesas 2020.gada 3.novembra lēmumu noraidīts administratora pieteikums par maksātnespējas procesa izbeigšanu, apstiprināta maksātnespējīgās fiziskās personas bankrota procedūras pabeigšana, apstiprināts saistību dzēšanas plāns un pasludināta saistību dzēšanas procedūra.  
Senāts norādīja, ka Maksātnespējas likuma 6. pantā nostiprināti vispārējie maksātnespējas procesa principi, tostarp labticības princips, kas paredz, ka procesā iesaistītajām personām savas tiesības jāizmanto un pienākumi jāizpilda godprātīgi. Parādnieks un kreditors nedrīkst izmantot procesu, lai netaisni iedzīvotos.
Ievērojot to, ka vairumā fiziskās personas kreditoru prasījumu pamatā bija līgumi, kas slēgti pēdējo triju gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas, Senāts piekrita protestā norādītajam, ka tiesai atbilstoši Civilprocesa likumā un Maksātnespējas likumā noteiktajam vajadzēja vērtēt, vai darījumi, kurus parādniece noslēgusi pēdējo triju gadu laikā pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas, ir tieši veicinājuši maksātnespējas iestāšanos vai zaudējumu rašanos kreditoriem, kā arī to, vai parādniece apzinājās, ka šādu darījumu slēgšana var novest līdz maksātnespējai vai zaudējumu radīšanai kreditoriem.
Tāpat Senāts norādīja, ka no Civilprocesa likuma izriet, ka tiesai noteikts pienākums ne vien pārbaudīt saistību dzēšanas plāna satura atbilstību Maksātnespējas likuma 154. panta prasībām, bet arī izvērtēt kreditoru iebildumus un priekšlikumus, ja tādi tikuši saņemti. Kaut arī lietas materiālos atrodami kreditoru priekšlikumi administratorei par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu un arī tiesai adresētie paskaidrojumi, tiesa, izskatot saistību dzēšanas plānu, aprobežojusies vienīgi ar tā formālas atbilstības Maksātnespējas likuma 154. panta otrajai daļai un 155. panta trešās daļas 2. punktam pārbaudi, bet kreditoru iebildumus, pārkāpjot Civilprocesa likuma 363.31 panta prasības, vispār nav vērtējusi.
Bez tam vairāki kreditori tiesā iesniegtajos paskaidrojumos norādījuši, ka saistību dzēšanas plānā minētais parādnieces ienākumu apmērs neatbilst reāli gūtajiem ienākumiem, un administratore lūgusi parādniecei iesniegt saistību dzēšanas plāna grozījumus, ko parādniece nav ņēmusi vērā un nav izpildījusi. Tiesa, nevērtējot minētos apstākļus, atzinusi, ka nav konstatējami Maksātnespējas likuma 153. pantā noteiktie ierobežojumi saistību dzēšanas procedūras piemērošanai bez pietiekama pamata.
Senāts nolēma Zemgales rajona tiesas 2020. gada 3. novembra lēmumu atcelt daļā, ar kuru noraidīts administratores pieteikums par maksātnespējas procesa izbeigšanu, apstiprināts maksātnespējīgās fiziskās personas saistību dzēšanas plāns, pasludināta maksātnespējīgās fiziskās personas saistību dzēšanas procedūra, un šajā daļā administratores  un parādnieces pieteikumus nodot jaunai izskatīšanai Zemgales rajona tiesā.

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA